Правовий аналіз договору Київ юрист FLC Group

Правовий аналіз договору Київ юрист FLC Group

Договір є юридичним документом, що видносяться між сторонами з метою встановлення прав та обов’язків, що виникають у зв’язку з укладеною угодою. У даному випадку ми розглянемо правовий аналіз договору, що був укладений Київською юридичною компанією FLC Group.

Опис договору

Договір, що був укладений Київською юридичною компанією FLC Group, ставить перед собою завдання роз’яснення прав та обов’язків сторін у зв’язку з наданням юридичних послуг. Строк дії договору – 12 місяців. Замовником є фірма, що надає послуги в межах України, а контрагентом – юридична компанія FLC Group, що надає юридичні послуги у сфері бізнесу.

Правовий аналіз

Згідно з договором, Київська юридична компанія FLC Group зобов’язується надавати юридичні послуги згідно з порядком, умовами та термінами, які визначені у договорі. У свою чергу, замовник зобов’язується сплачувати відповідну оплату за надані послуги.

У договорі відзначено, що його умови є конфіденційними та не можуть бути розголошені третім особам без письмової згоди сторін. Також відзначено, що у разі порушення якісного та строкового надання послуг, замовник має право вимагати компенсацію від Київської юридичної компанії FLC Group.

Зокрема, договір розписує такі види послуг, що можуть надаватися юридичною компанією: правові консультації, складання договорів, представництво в суді, придбання ліцензій, реєстрація бізнесу та інші послуги, що пов’язані з діяльністю фірм у сфері бізнесу.

Висновки

Договір, що був укладений Київською юридичною компанією FLC Group, має явні аспекти, що дозволяють уникнути можливих проблем у співпраці між контрагентами. У договорі чітко прописані повноваження та обов’язки кожної сторони, умови оплати та порядок надання послуг. Згода на конфіденційність умов, що зазначені у договорі, є додатковим забезпеченням співпраці, яке гарантує захист реєструємих даними, що передаються між контрагентами.