Припинення договору про заставу Київ юрист FLC Group

Припинення договору про заставу: які права має сторона заставодавець?

Умови застави містяться в договорі між сторонами, які можуть бути змінені тільки за взаємною згодою. Тому виникнення потреби в припиненні договору має бути обґрунтоване й передбачене умовами договору.

Які можливості є для заставодавця?

Заставодавець має право на припинення договору застави в одній з таких ситуацій:

  • відмова у забезпеченні стабільності ринку;
  • продовження терміну договору без взаємної згоди сторін;
  • невиконання заставником своїх зобов’язань перед забезпеченим боржником;
  • придбання заставником права власності на забезпечення.

Якщо жодна з умов не була виконана, то заставодавець має право вимагати від заставника виконання умов договору застави.

Які можливості є для заставника?

Заставник має право на припинення договору застави лише за взаємної згоди сторін, якщо це передбачено умовами договору. Для цього необхідно оформити додаткову угоду до договору та підписати її обидві сторони.

Як провести процедуру припинення договору застави?

Для припинення договору застави необхідно виконати такі дії:

  1. Сторона, яка бажає припинити договір, повинна надіслати письмове повідомлення про це іншій стороні.
  2. Якщо інша сторона згодна на припинення договору, необхідно оформити додаткову угоду до договору.
  3. Якщо інша сторона не згодна на припинення договору, необхідно звернутися до суду з позовом про визнання недійсним договору застави.

Висновок

Припинення договору про заставу має свої особливості, що обумовлені умовами договору. Заставник має право на припинення договору лише за взаємної згоди сторін, тоді як заставодавець може вимагати припинення договору в разі виконання певних умов. Для проведення процедури припинення договору необхідно дотримуватися законодавчих вимог.